/album/fotogalerie-upska-raselina/upska-raseliniste-2-jpg/
/album/fotogalerie-upska-raselina/upska-raselina2-jpg1/

Poloha na mapě

Úpská rašelina - Krkonoše

Přírodní rezervace Úpská rašelina byla vyhlášena roku 1952 a rozprostírá se na ploše 72,8 hektarů.

Úpská řašeliniště

     

Foto: Tomáš Kohout

Z doby ledové

Pramení tady Úpa a Bílé Labe. Jedno z nejrozsáhlejších vrchovištních rašelinišť v Krkonoších leží výšce 1400 m mezi Obří boudou, Luční boudou, Studniční horou a Hraničním hřebenem. Rašeliniště připomíná subarktické tundry doby ledové. Drsné klima uchovalo mnoho druhl rostlin a zvířectva z doby ledové. Na rašeliništi jsou ostrůvky s klečí a rašelinnými jezírky. Pouze severní část rašeliniště je přístupná od Obří boudy k Luční boudě, zbylé části nemají vstup povolen.

 

Tip na výlet

Pokud se vydáte po dřevených lávkách, jistě potkáte informační tabule. Je jich devět a patří k naučné českopolské stezce Dědictví doby ledové. Okruhová trasa měří kolem 9 km a poznáte nejcennější části Krkonoš. Poznáte l edovcový Obří důl , bývalé Obří boudy, Luční boudu, ledovcové jezero Maly Staw, Bialy Jar, Kopu a Slezký dům.

mapa načné stezky Dědictví doby ledové

Zdroj: Mapy.cz