/album/a156/frantiskansky-klaster-hostinne-galerie-jpg/
/album/a156/frantiskansky-klaster-hostinne-jpg/
/album/a156/mg-7580-t2-jpg/
/album/a156/mg-7394-t2-jpg/
/album/a156/untitled-hdr4-t2-jpg/
/album/a156/mg-7440-t2-jpg/

Poloha na mapě

Františkánský klášter Hostinné, Krkonoše

Město Hostinné bylo založeno za vlády krále Přemysla Otakara II. při kolonizaci horního toku Labe. Poté, co do města přišli v roce 1666 Františkáni, postavili tu klášter, v jehož prostorách se dnes ukrývá expozice městského muzea a galerie s jedinečnou sbírkou odlitků antických soch.

     

O klášteru

Tak říkajíc pod jednou střechou se tu můžete seznámit s historickým vývojem města a spatřit rozsáhlý výběr toho nejlepšího z antického sochařství. V areálu se také konávají zajímavé akce, výstavy a koncerty, které potvrzují, že není jen místem ohlédnutí do historie, ale že i nadále žije.

 

Do muzea po stopách historie kraje a města

V prvním patře konventu bývalého Františkánského kláštera je umístěna expozice historického vývoje jednoho z nejstarších měst podkrkošské krajiny, Hostinného. Návštěvník tu nahlédne do dějin, jejichž prostřednictvím se seznámí se založením města ve 2. polovině 13. století a s veškerými významnými historickými událostmi. Obsáhlá expozice tak mapuje celé dlouhé roky existence a vývoje Hostinného. Součástí výstavních prostor je i část věnována životu příslušníků řádu sv. Františka a jejich působení ve městě. Z původního mobiliáře se dochovaly lunety s výjevy ze života zakladatele řádu a netradiční soubor deseti vyřezávaných figurálních včelích úlů z konce 18. století, mezi nimiž je i úl zdobený motivem sv. Ambrože, patrona všech včelařů. Historickou část zakončuje připomínka známých rodáků a významných osobností města.

 

 

To nejlepší z antiky

Neméně zajímavá je jedinečná expozice odlitků antických soch umístěná v klášterním kostele, jejichž originály jsou z velké části vystaveny ve známých světových muzeích. Jedná se o významnou evropskou sbírku soustředěnou při Karlově univerzitě. Než nalezla důstojné zázemí ve Františkánském klášteře, bylo jejím původním domovem pražské Klementinum a po krátký čas také zámek Hrubý Rohozec. Sbírka zahrnuje výkvět děl antického sochařství a kromě pěkné podívané nabízí ucelený pohled na jeho vývoj v průběhu několika staletí. K vidění jsou doslova světové unikáty, mezi kterými lze spatřit rekonstrukce soch a sousoší sestavených Wilhelmem Kleinem z fragmentů uložených po Evropě v různých muzeích, nebo třeba exempláře dokládající podobu některých zničených či pohřešovaných originálů.

 

Přístupnost

Hostinné leží mezi městy Trutnov a  Nová Paka , která spojuje silnice č. 16. Odbočka do Hostinného vede po silnici č. 325 ulicí Nádražní, na které, nedaleko centra města, leží Františkánský klášter.

 

Občerstvení

Na náměstí v restauraci Městského hotelu Dorinka.

 

Vstupné

Dospělí   50,- Kč

Děti a mládež do 18 let, studenti, důchodci, ZTP,ZTP/P   25,- Kč

Rodinné (2 dosp.+ 2 děti nad 6 let)   110,- Kč.

Děti do 6 let zdarma

 

Provozní doba

květen – září:

úterý - sobota  9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.

neděle 13.00 – 17.00 hod.

 

říjen – duben:

úterý -  sobota 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.

neděle zavřeno.

 

Do muzea i galerie je bezbariérový přístup.

 

Parkování

Parkoviště se rozkládá přímo u kláštera.

 

Kontakt

Františkánský klášter Hostinné, Nádražní 119, 543 71 Hostinné

tel.: +420 499 524 239

web: www.klasterhostinne.cz

TIP NA VÝLET

V Hostinném se vyskytuje nejpočetnější podkrkonošská kolonie mravence pospolitého, s jehož fascinujícím životem vás seznámí Mravenčí stezka. Přivede vás k ní cesta z městského parku, přes Antoníček a lomy nad Arnultovicemi. Prostřednictvím patnácti informačních panelů se dozvíte nejen mnoho zajímavostí ze života mravenců, ale také řadu informací týkajících se například historie města či myslivosti. Trasa je dlouhá 4,6 km.

zdroj: www.mapy.cz

Podívejte se na záběry z rekonstrukce kláštera