Na kole od Cestníku k Rýchorskému kříži

Náročná trasa je určena zdatnějším cyklistům. Vede po asfaltu a zpevněných i nezpevněných cestách a provede vás krásnými partiemi východních Krkonoš.

     

Popis trasy

K turistickému rozcestí Cestník (1003 m.), které leží v sedle mezi Dlouhým hřebenem a Lysečinskou boudou se dostanete z Horní Malé Úpy. Cesta vede souběžně s trasou Pohádkové cesty s postavičkami spisovatelky Marie Kubátové. Na Cestníku je umístěn turistický ukazatel se značenými pěšími i cyklotrasami, na turisty tu čeká posezení a je odtud hezký výhled na partie východních Krkonoš. Poté zamíříte Dlouhým hřbetem dolů do Horního Maršova, oblíbeného rekreačního střediska ležícího v údolí při soutoku Úpy s Lysečinským potokem. Projedete přes kolem Staré hory a zamíříte k Hornímu Maršovu. Před obcí značená cyklotrasa odbočuje společně se žlutou značkou a stoupá vzhůru okrajem Maršovské stráně k rozcestí Mánkova cesta a k  Rýchorám .

 

Delší je dobrá

Odtud byste se sice mohli vydat kratší cestou k cíli tohoto výletu, Rýchorskému kříži, ale protože vám toho tato trasa chce představit více, na rozcestí odbočíte vpravo a pojedete směrem do Antonínova údolí. Za malebnou horskou osadou projedete kolem Retroparku s lesní plovárnou, kde je čas na odpočinek a občerstvení, neboť vás čeká úsek prudkého stoupání na Bystřici a na Rýchory. Od Retroparku ještě pojedete po pohodlné silnici, ale u Hájenky Sejfy se stočíte vlevo a po K26 souběžně se žlutou turistickou značkou budete stoupat na Bystřici. Úsek je náročný a postupně minete Ochrannou kapličku, kterou nad Sklenařovicemi postavil hospodář Josef Franz a která sloužívala jako úkryt pro pocestné, loveckou chatu Pašovka, pojmenované podle redaktora Stráže myslivosti a spisovatele M. Pašovi, a vystoupáte k rozcestí Kutná-Rýchory, kde se dáte po K26D kterou kopíruje červená a zelená turistická značka. Cesta vás dovede k baroknímu Rýchorskému kříži, pocházejícímu z roku 1804. Cestou zpátky můžete zabočit na rozcestí Kutná-Rýchory k Rýchorské boudě a občerstvit se ve zdejší restauraci.

Trasa: 

Horní Malá Úpa - Cestník – Dlouhý hřeben – Stará hora – Horní Maršov – Mánkova cesta – Antonínovo údolí – Bystřice – Rýchorský kříž

 

Náročnost: 

vysoká

 

Délka: 

31 km

 

zdroj: www.mapy.cz