/album/a22/hostinne-namesti-v-lete-jpg/
/album/a22/hostinne-radnicni-vez2-jpg/
/album/a22/hostinne-klaster-jpg/
/album/a22/hostinne-morovy-sloup-jpg/
/album/a22/hostinne-galerie-jpg/
/album/a22/z-kostelni-veze-3-jpg/

Poloha na mapě

Hostinné - Podkrkonoší

Město Hostinné najdete necelých dvacet kilometrů západně od okresního města Trutnov. Leží na soutoku řeky Labe a říčky Čisté, obklopené malebnými kopci krkonošského podhůří.

     

Historické centrum Podkrkonoší

Hostinné, které se řadí mezi nejstarší města úpatí Krkonoš, leží v nadmořské výšce 350 m.  Jeho nejcennější památkou je děkanský chrám Nejsvětější Trojice, založený kolem roku 1270 jako raně gotický, po rozsáhlém požáru v roce 1539 přestavěný do pozdně gotické podoby. Chrám kromě jiného ukrývá vzácné náhrobní kameny příslušníků rodu Valdštejnů. Centrum města tvoří čtvercové náměstí s pěknými měšťanskými domy s podloubím ze 16. – 18. století.  Uprostřed náměstí stojí Mariánský sloup z roku 1678, zdobený sochami světců a zlacenými znaky rodu Lamboyů. Na východním předměstí Hostinného se rozkládá areál bývalého kláštera františkánů s barokním kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie. V klášteře sídlí Galerie antického umění, kde můžete vidět významnou sbírku odlitků antické plastiky. Kromě galerie se v prostorách kláštera nachází muzeum, jehož expozice je věnována vývoji města po dobu 750 let jeho existence. Pozornost si zaslouží také vodní elektrárna Labský mlýn, Olivetská kaple, budova děkanství či kaplička v lese při silnici z Hostinného do Čermné.

Hostinné přeje pohybu a zábavě

Městská sportovní hala nabízí vyžití milovníkům fotbalu, florbalu, stolního tenisu, házené, basketbalu, volejbalu, nohejbalu a badmintonu. Lesem na okraji města vede tak zvaná Mravenčí stezka, dlouhá 4,6 km. Soustava mravenčích hnízd vám představí jednu z nejpočetnějších kolonií mravence pospolitého. Okolí je protkáno sítí cyklotras a lyžařských tras. Na přelomu července a srpna probíhá v Hostinném tradiční slavná františkánská pouť Porciunkule, jejíž historie ve městě sahá do roku 1684.

 

Prohlédněte si město a okolí z ptačí perspektivy

Zajímavé pohledy naleznete na následujícím odkazu:

https://www.fotofirem.cz/hostinne/

 

Obři na radnici

Raritou města jsou dva 4,80 m vysocí obři stojící v nároží radniční věže. Pojí se k nim několik pověstí a tady je jedna z nich.

 

Jedna ze tří pověstí o obrech v Hostinném

Území kolem Hostinného, na kterém se dnes nachází několik vesnic, bylo svého času pokryto hustými a neprostupnými lesy. V těchto lesích se zdržovali divocí vlci, medvědi, losi a lišky, kteří byli pocestným právě tak nebezpeční, jako veškerá lupičská holota, která činila tuto krajinu nebezpečnou. Pokud byli cizinci ušetřeni tohoto zla, hrozilo jim další nebezpečí. V hustých lesích se mohli zranit, zabloudit či zemdlít hladem a žízní, což se také často stávalo. Proto hostinští měšťané mezi sebou zvolili dva nebojácné občany jako zachránce pocestných. Vybrali statného pekaře a řezníka a dali jim příkaz, aby procházeli křížem krážem divočinou a byli nápomocni každému, kdo by jejich pomoc mohl potřebovat. To oba také po dlouhá léta činili a zachránili tak mnoho lidských životů. Postupem doby si vysloužili pověst skutečných hrdinů. Na věčnou památku a za jejich mimořádné činy a odvahu při poskytování pomoci, byli po smrti těchto dvou odvážlivců jejich podobizny umístěny na radniční věž v Hostinném.

 

Přístup

Hostinné leží mezi Trutnovem a Novou Pakou. Z obou směrů příjezd po silnici č. 16, odbočka na silnici č. 325. Ve městě je vlaková zastávka a staví zde vlaky jedoucí po trase Trutnov – Vrchlabí. Příjezd je možný i autobusem, který jede z Hradce Králové do Vrchlabí nebo z Trutnova do Jičína.
 

Občerstvení

Městský Hotel Dorinka na náměstí, restaurace hotelu Techtex Sport.
 

Parkování

Na náměstí, na parkovištích v centru města, v blízkosti františkánského kláštera.
 

Kontakt

IC Hostinné, Náměstí 69

Tel.: +420 499 404 746

E-mail: infocentrum@hostinne.cz
www.hostinne.cz
 

Tip na výlet

Z Hostinného můžete zamířit za poznáním tajuplného hradu Pecka. Trasa autem vede přes silnici III. třídy č. 325 a je dlouhá asi 18 km. Při prohlídce projdete hradní interiéry i Harantovské sklepy. V expozice se seznámíte s historií hradu a obce Pecka, i s životem nejznámějšího majitele hradu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, který byl cestovatelem, politikem, spisovatelem a hudebním skladatelem.

zdroj: mapy.cz

     

Vyhledávání

Kontakt

Region Krkonoše Pondělí - pátek:
08:00 - 16:30

Certifikáty a ocenění